logo CVC Kuzmanyho
.

Minicentrum SLNIEČKO

.

Milé maminky na materskej dovolenke

Prihlásiť sa môžete: e-mail cvcspektrum@gmail.com alebo na 041/5254114.
TEŠÍME SA NA VÁS!

.
Hry pre rodičov s deťmi (od 1 do 3 rokov) spolu s cvičením kreslením, tancovaním a hocičím iným.
Naše minicentrum Slniečko nájdete v priestoroch alokovaného pracoviska centra voľného času na Zvolenskej 20, Vlčince III, Žilina.
.
!!!Pozor milí rodičia - musíte sa prihlásiť na presný deň a hodinu, v ktorú budete chodiť, aby sa na jednej dvojhodinovke nestretlo príliš veľa rodičov a detí.!!!
Info: 041/5254114
.

OTVÁRACIE HODINY:

Pondelok: 9,30-11,30:cvičenie, rytmické hry a tvorivá dielnička + voľné hry s Peťkou Zaparaníkovou
Utorok: 9,30-11,30:cvičenie, rytmické hry a tvorivá dielnička + voľné hry s Ajkou Gálošovou
Streda: 9,30-11,30: cvičenie, rytmické hry a tvorivá dielnička + voľné hry s Ajkou Gálošovou
Štvrtok:9,30-11,30:cvičenie, rytmické hry a tvorivá dielnička + voľné hry s Ľubkou Měkynovou
Piatok: 9,30-11,30::cvičenie, rytmické hry a tvorivá dielnička + voľné hry s Ľubkou Měkynovou
Básničky pre detičky

Zopakujme si spolu:


Bubnujeme na bubón
poďte deti, poďte von.
Bubnujeme, bim - bam - bom,
budeme mať nový dom.
A kto s nami nepôjde,
ten v ňom bývať nebude.

Raz,dva,raz,dva,
na ornici brázda.
Po nej chodí jarabica
a na konci otočí sa.
Hlboko je zrnko,
vysoko je slnko,
cez rieku je most,
cvičili sme dosť.

Guľatá som maličká,
volajú ma loptička.
Skáčem sem a skáčem tam,
všetky deti zabávam.

Skáče lopta červená,
od večera do rána.
Celú nôcku nespala,
iba takto skákala.

Motýlik
Letí, letí motýlik,
ponad lúku, ponad pník.
Má prekrásne krídelká,
také malé svetielká.

Tlieskaná
Ťap, ťap, ťapušky,
išli mačky na hrušky,
podriapali kožušku, popadali do blata, povešali na vráta,
veď ich drotár zapláta.


Rúčky
Každá rúčka má prstíčky,
zovrieme ich do pästičky.
Bum, bum na vrátka,
to je rozprávka krátka.

Ručičky sa spolu hrajú,
roboty sa neľakajú.
Bum, bum na vrátka,
to je rozprávka krátka.

Žabka
Skáče žaba po blate, kúpime jej na gate.
Na aké, na také, na zelené strakaté.

Vláčik
Ši, ši, ši, ši, vláčik beží,
šibe doňho vetrík svieži.
Raz doľava, raz do prava,
hneď tu bude Bratislava.

Bublina
Veľká novina, priletela bublina.
Bublina sa nafukuje, pritom pekne poskakuje.
Pozrite sa deti, jak bublina letí.
Urobila prásk!

Ježko
Lezie ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesie.
Deti v lese behajú, ježka všade hľadajú.
Lezie ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesie.
Ježko pichá sem a tam, ja sa chytiť nenechám!