logo CVC Kuzmanyho
2016

Vítame vás v novom školskom roku 2016/2017


Opäť sa stretávame po letných prázdninách a tešíme sa na vás všetkých na našich *zaujímavých* záujmových krúžkoch a spoločných akciách v novom školskom roku 2016/2017.

Info: 041/52541142016
Školský rok 2016/2017 s Centrom voľného času :)

Dôležité upozornenie!
Prihlášky odovzdávajte pracovníkom CVČ alebo vhoďte do našej schránky.
Prihlášku a ponuku krúžkov nájdete na našej hlavnej stránke cvč kuzmányho 105: www.cvczilina.sk.
2016
:)


2016
2016

2016

:)